Thông Báo

Thông báo☑️ trang web tìm gái gọi tốt nhất tại Việt Nam. Chúng tôi chỉ có những cô gái THẬT với hình ảnh đã qua xác minh thông báo ⭐

THÔNG BÁO VIỆC THU PHÍ HOẠT ĐỘNG TẠI DIỄN ĐÀN GoiHang.biz

Nay BQT quyết định thu phí để duy trì diễn đàn các bài trên diễn đàn sẻ được cho đến hết tháng còn những bài bất đầu từ ngày 5 tháng 3 năm 2023 sẻ thu phí nhần xây dựng diễn đàn lâu dài, các NCC không đóng phí đúng theo quy định, không đóng đúng hạn, trước ngày 01 hàng tháng BQT sẽ thực hiện ban nick và xóa toàn bộ bài viết của NCC đó

THỜI HẠN ĐÓNG PHÍ

– NCC đóng phí bắt đầu từ ngày 26 và trước ngày 30,31 hàng tháng (nếu muốn tiếp tục hoạt động tháng tiếp theo), hoặc thông báo tháng sau nghỉ cho BQT biết và lập danh sách kèm theo.

– NCC Lập danh sách hàng sẽ tiếp tục hoạt động và hàng sẽ nghỉ (có link của bài kèm theo), căn cứ theo danh sách hàng tiếp tục hoạt động báo tổng số phí phải nộp cho BQT.

– NCC Phải nộp toàn bộ phí từ ngày 26 cuối tháng đến chậm nhất ngày 30,31 hàng tháng, phải thanh toán hết tổng số tiền phí phải nộp và nợ(nếu có).

– Qua ngày 1 nếu bánh nộp thiếu hoặc không nộp sẽ bị khóa toàn bộ danh sách hàng mình quản lý.

biển báo giao thông

QUY ĐỊNH VỀ PHÍ

– Tất cả các bài viết đều tính phí từ ngày lên bài đến ngày cuối cùng của tháng đó

– Ví dụ : Tháng có 30 ngày, NCC đăng bài vào ngày 15 thì chỉ đóng phí 15 ngày còn lại.

Đến ngày 30 cuối tháng toàn bộ bài viết sẽ hạ Bài nào tiếp tục hoạt động tháng sau thì NCC báo mod trước để gia hạn.

– Thanh toán vào tài khoản Perfect Money (PM): U34617415 chính xác với nội dung DT34644110 để được hệ thống xác

nhận cho giao dịch. – Tỉ giá PM: 1PM = 22,8K VND

Mọi thắc mắc liên hệ qua telegram @Bqlgoihang